Bierkade en de Wandelaars

In de afgelopen maanden is er flink ophef ontstaan over de Bierkade. Voor het treject Bierkade/Wageweg is een klankbordgroep door de gemeente ingesteld met de vraag wat er moet gebeuren om het 2-richtingenauto(sluip)verkeer weer mogelijk te maken. Na een jaar overleg bleef het een half jaar stil en het eindrapport moet nog gemaakt worden. Eind-augustus kwam opeens het college naar buiten met een ‘principe besluit’. Volgens hen wordt de Bierkade soort fietsstraat, maar gaat het zo niet heten omdat het niet aan de randvoorwaarden van een fietsstraat gaat voldoen. Veel te veel auto’s.

De klankbordgroep voelt zich gepasseerd, het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet het rapport van de klankbordgroep afgewacht en had daar schijnbaar geen vertrouwen in. Dat de laatste 3 verkeerskundige rapporten een fietsstraat en 2-richtingverkeer ontraden staat natuurlijk ook haaks op dit principe besluit. Het is er nu al druk met 8500 auto’s, 4500 fietsers en een zootje brom- en snorfietsen per etmaal. Het autosluipverkeer zal er groeien naar circa 15000 per dag.

In de klankbordgroep zijn bewoners, ondernemers en de Fietsersbond vertegenwoordigd. Via de bewoners ook Animo (Milieu) en de Historische Vereniging Alkmaar. Een deel van hen zat al in eerdere klankbordgroepen en hadden nu geen tijd of zin. Voor de voetgangers is er nooit een vertegenwoordiger geweest. Er is geen voetgangersbond en Veilig Verkeer Nederland heeft in Alkmaar vrijwel geen mensen.

Toch is er wel degelijk een loop- en oversteekprobleem bij de Bierkade. Continue reading “Bierkade en de Wandelaars”

Advertenties

Bus-Trein-Overweg Station Alkmaar

Het zal inmiddels opgevallen zijn dat de stationstunnel van Alkmaar (-Centraal) vervangen is door een 60 meter westelijkere ‘Traverse’. Deze voetgangersbrug is goed te zien en voldoet in veel gevallen. Bij de traverse zijn eindelijk liften aangelegd en dat is een van de redenen om de spoorwegovergang aan ze oostkant tussen de perrons en het nieuwe busstation op te heffen.

(Inmiddels staan er op de perrons verbodsbordjes, maar vanaf het busstation nog niet.)

Dat opheffen is belabberd gecommuniceerd. Vaak viel het net buiten de tekeningen en stond in enkele berichten onderaan iets kleins verstopt, dat dit zou gebeuren. Enkele maanden terug heeft de regionale krant er een bericht aan besteed. Toch is het nog altijd zo dat als je mensen op deze overgang er naar vraagt, de meerderheid zegt dit niet te weten en het erg jammer te vinden.

Continue reading “Bus-Trein-Overweg Station Alkmaar”

Rijplaten – Bloemaertlaan

hoef-rijplaten

Hierboven een setje rijplaten dat al een paar maanden op deze plek ligt ter bescherming van het nieuwe trottoir langs de Bloemeartlaan in De Hoef. Helaas ligt aan de overkant geen trottoir en is dit een belangrijke winkelroute tussen het Fritz Conijntunneltje en winkelcentrum De Hoef. Voor de bewoners aan de westkant van de Westerweg zijn de supermarkten in WC De Hoef het dichtste bij en op loopafstand.
Continue reading “Rijplaten – Bloemaertlaan”

In den beginne

Beste bezoeker en mogelijke meeloper;

Dit weblog betreft lopen in Alkmaar. Niet sportief, niet ontzettend ver of bar snel maar gewoon naar de winkel, het werk, de buren, het ziekenhuis, het station, een bushalte of de plek waar je je fiets of auto hebt geparkeerd, al dan niet door een park of rustig straatje.

Wees niet bang, dat gaat redelijk goed in Alkmaar, maar het kan vaak ook beter, gerieflijker, veiliger en soms korter. Maar zover ik weet is er geen organisatie of belangenvereniging voor dit soort zaken.

Hieronder wat voorbeelden die later uitgewerkt worden.

Station Alkmaar naar het Waagplein.
Nu staan er bordjes die deze voetgangers via het Scharlo en langs de Grote Kerk sturen. De breedte van het trottoir langs de Stationsweg houdt niet over en halverwege groeit zomaar een vette lantaarnpaal in het pad. Kan dat ding niet meer richting weg? Iets verder moet je door de terrasstoeltjes van een café. Overleg met hen wat het is; een terras of een belangrijke looproute.
Maar goed geen Alkmaarder doet dit. Zeker nu de hoge stationstrap de mensen uit de trein een andere kant op stuurt. Inderdaad via de Spoorstraat is het een stuk korter. Je hebt dan weer wel de verkeerslichten bij het Stadskantoor en het smalle padje over de het Texelse hek. (De ‘brug’ over de Singel.) Daarna kan je door blijven lopen via de Kanaalkade, maar ook dat is een flinke afrader. Te smal, teveel fietsen, geparkeerde auto’s en uitstallingszooi. Via de Koningsweg gaat een stuk prettiger en de mensen die de weg weten doen dat dan ook.

Station naar Regionaal Archief
Dit archief heeft een regionale functie en ligt vlakbij het station. Wat wil een mens nog meer? Nou een goede en duidelijke looproute! Je zou denken dat je hier de westkant van de Stationsweg moet aanhouden. Maar als je dat doet en de boomwortels hebt getrotseerd, dan blijkt er geen zebra te zijn over de drukke Bergerweg. Je had dus het pad aan de overkant moeten nemen door die terrasstoeltjes. Dan kom je met een voetgangersoversteek wel over het Scharlo en moet je alleen nog rechtsaf wat wachtende fietsers omver lopen en je tussen een reclamebord en onnodig muurtje doorwurmen. Zoiets is niet echt een visitekaart voor Alkmaar.

Andere voorbeelden vind je rond het ziekenhuis
De vooringang gaat via smalle stoepjes langs de Wilhelminalaan. In die route staat een paal voor een verkeersbord, waardoor rolstoelen of kinderwagens door de berm moeten.  Direct langs het ziekenhuis is een zee aan ruimte en mensen die de weg weten lopen daar dan ook. Maak de route duidelijker voor de incidentele bezoeker. Bij de Metiusgrachtingang is het nog gekker. Daar is vrijwel geen stoep te vinden omdat het ziekenhuis op een smal stukje een setje slagbomen en een eigen fietsenstalling belangrijker vind. Ze die stalling meer naar het westen en er is ruimte voldoende om de voetgangers een echt trottoir te geven.

Overstad Van Til naar Gedempte Nieuwesloot
Overstad is nog altijd een soort ‘parkeerstad’. En deze mensen lopen veelal langs de Noorderkade en over de Ringersbrug. Het deel voor Van Til langs is erg krap bemeten en over de Noorderstraat ontbreekt een zebra. Op het betegelde deel langs het Ringersgebouw en de NoorderArcade is het onduidelijk waar het wandel- en fietsdeel is.

Parkeeroverlast – Bezorgdiensten
Tegenwoordig zijn er veel bezorgdiensten op pad en die vinden het te lastig om een goede parkeerplek te vinden. Dus zetten ze hun bestelbusje maar even op het trottoir langs het stukje Varnebroek met fietsstroken. Dat is maar even en moet toch kunnen? De voetgangers moeten hierdoor over de drukke weg lopen en van dit soort mensen die vinden dat het even moet kunnen zijn er heel wat. En ook automobilisten die niet bestellen gaan daar of op andere onhandige plekken op de stoep staan omdat ze gebeld worden. Erg belangrijk dan ga je aan de kanten en de voetganger zoekt het maar uit. In dit geval is het ook belabberd lopen langs de Kanaalkade richting Friesebrug. Het is daar eerder een uitzondering dat er geen auto’s langs de café’s op de stoep staan. En anders staat het er wel vol met rolcontainers omdat daar een bevooradingstruck aan het lossen is. Voor dit soort zaken mogen de stadswachten iets actiever worden. Doorgaans ontlopen zij deze plekken en spreken de chauffeurs hier niet op aan.

Parkeeroverlast – Bewoners
In Koedijk is het nog altijd gebruikelijk om de auto op het trottoir langs de Kanaaldijk te parkeren aan de huizenkant. Het gaat dan om bewoner of bezoekers. Soms is het maar even, maar een paar uur is ook niet vreemd. Probleem is dat er alleen aan de huizenkant een trottoir is en deze voetgangers verbannen worden naar de weg. Dat terwijl de meeste bewoners gewoon nog ruimte hebben op hun oprijpad of er aan de overkant nog lege parkeerplaatsen zijn.

Parkeerovelast – Scooters en (Bak-)Fietsen
Ook die kunnen behoorlijk in de weg staan voor de voetgangers. Denk aan de situatie rondom de V&D.

Tesselsebrug
Aan de noordkant ontbreekt een voetpad en het voetpad aan de zuidkant wordt veel gebruikt door spookfietsers richting politiebureaubruggetje.

Busstation – Horizoncollege
De nieuwe traverse bij station Alkmaar was destijds bedacht om ook te functioeneren tussen het busstation en het Horizoncollege. Nu deze traverse flink westelijker is aangelegd werkt deze functie niet en wordt er langs de Helderseweg gelopen, waar weinig ruimte is.

Fietsers op de stoep
Tegenwoordig wordt er steeds vaker op de stoep gefietst, door jong en oud. De fietsers hebben daar goede redenen voor, en als het meezit rijden zij geen voetgangers aan. Maar de looproutes worden er niet beter op, ook al omdat het gebeurd waar trottoirs helemaal niet breed zijn. Denk daarbij aan het voetpad tussen de Nassaukerk en de Koornlaan langs de Kennemersingel. Die Kennemersingel is zo druk dat fietsers die niet bij de Koornlaan over kunnen steken. Dus doet men dat via de zebra bij de Kneppelburg en rijden ze een stukje over de stoep. Niet een enkeling maar een flink aantal en vaak moeders die hun kroost al dan niet in een bakfiets naar de school aan de Koornlaan brengen. Ze komen maar net langs het bushokje en moeten daar wel fietsen, want naast de (bak-)fietslopend ben je te breed en kan je dus niet langs dat bushokje. Toch is dit ook een belangrijke looproute tussen het station en het ziekenhuis en mag over dit conflict worden nagedacht.

Fietsers op de zebra’s
Natuurlijk mag dat als zij naast de fiets lopen. Ze hebben dan nog voorrang ook en komen zo wel de drukke Geesteringel, Kennemersingel en bijvoorbeeld Kennemerstraatweg over. Maar dat is te lastig en de dames en heren gaan fietsens over de zebra en hebben dan geen voorrang.

Scootmobielen en Segway-achtigen
De Langestraat, Payglop, Fnidsen en nog wat andere straatjes in de binnenstad zijn echte voetpaden waar niet gefietst mag worden en op bepaalde tijden bevoorrading wordt toegestaan. Bij dergelijke straten hoort net zo min dat scootmobiels er 18km/h rijden en Segways of vergelijkbaar met 12km/h tussen de drommen voetgangers door karren. Op fietsers wordt wel gecontroleerd, maar scootmobielen kunnen rustig hun gang gaan. Natuurlijk is het krom dat er op bepaalde tijden vrachtwagens rijden en het fietsen dan ook niet mag. Maar veel vrachtwagens rijden dan ook netjes stapvoets. Vaak zijn het geldwagens of bestelbusjes die naar de situatie te hard rijden. Duidelijker aangeven wat de bedoeling is kan geen kwaad en ook de gebruikersgroepen zoals scootmobielrijders beter informeren kan ook geen kwaad.

Werkzaamheden – Rijplaten

Werkzaamheden – Tijdelijke Tuig
Een voorbeeld zijn de hoogwerkertjes, die op het trottoir staan om de gevel van een gebouw schoon te maken. Denk aan de bieb bij de Grote Kerk. 4 weekenden blokkeerde hier een hoogwerker de wandel- (en blinden-) route tussen het station en de Binnenstad. Niet even het ding ’s avonds en in het weekend om de hoek zetten, zodat wandelaars hier geen hinder van ondervinden. Dit soort onnadenkheid zie je ook met grote afvalbakken. Met geluk staan ze netjes in een parkeervak, maar anders blokkeren ook die moeiteloos de looproute.

Accijnstoren
Een fraai stukje binnenstad bevindt zich aan de oostkant. Al wat jaren is er een kade waar je van het pontje langs de Bierkade kan lopen, maar je loopt vast op het Accijnstorentje. Daar is het maar 1 tegelbreed en als de deur open is moet je over de fietsstrook lopen. Hier zou toch iets bedacht moeten worden waar meer rekening wordt gehouden met voetgangers.

Het zijn zomaar wat punten, er zijn er zeker meer en de vraag is of er iets aan gedaan moet worden en op welke manier. Simpelweg klagen lost niets op. Met elkaar en bijvoorbeeld met de gemeente werkbare oplossingen vinden is eigenlijk wat mij met deze webplek voor ogen staat

Reacties, aanvullingen, opmerkingen kunnen hieronder. Het gaat dan om de gehele gemeente Alkmaar en geef duidelijk de plek aan. Eenvoudige meldingen kunnen via verbeterdebuurt.nl. Het gaat dan om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of iets dat stuk is. Zaken die niet op die manier werken en toch belangrijk zijn zullen op z’n minst besproken moeten worden met de gemeente. Die heeft daar zeker oren naar, maar hebben op het loopgebied nog geen partner gevonden. Veilig Verkeer Nederland zou dit kunnen zijn, maar heeft in Alkmaar vrijwel geen leden laat staan actieve leden. Als het kan zal er met hen worden samengewerkt, maar verwacht daar de eerste jaren niet veel van.

Wat mij betreft is het ook niet de bedoeling dat dit Walkmaar een vereniging met leden of iets dergelijks wordt, maar meer een groep gelijkgestemden die via dit blog met elkaar informatie uitwisselen en dat later te doen door een afspraak te maken met de gemeente of wijkvertegenwoordigers.